Αρ. 18. THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF THE GREEK REGIONS FOR THE LOCATION OF FOREIGN INVESTMENTS AND CO-OPERATION WITH THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICAN COUNTRIES

Κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013

των Γ. Συκιανάκη, E. Kαλογεροπούλου, Π. Καββαδία, Π. Δούβρη, E. Γεωργίου, Π. Παρασκευαΐδη (1985)