Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 36. ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΗΣ ΥΠOΔOΜΗΣ ΠOΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΠΣ II

Κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013

(1996)