Αρ. 36. ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΗΣ ΥΠOΔOΜΗΣ ΠOΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΠΣ II

Κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013

(1996)