Αρ. 42. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ

Κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013

των Λ. Αθανασίου (συντον.), Κ. Αλτίνογλου, Ν. Βαγιονή, Μ. Κουνάρη, Π. Μπαλτζάκη, Σ. Χανδρινού, Σ. Χειµωνίτη-Τερροβίτη (2000)