Αρ. 50. ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013

των Σ. Σπαθή (συντον.), Θ. Τσέκερη, Σ. Καραγιάννη, Α. Τσούµα, Ν. Γεωργικόπουλου, Κ. Βογιατζόγλου (2009)