Αρ. 57. A NOTE ON THE EVOLVING RELATIONSHIP BETWEEN PER CAPITA GDP AND UNEMPLOYMENT IN GREECE

Κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013

των Π. Προδρομίδη, Α. Πετραλιά, Σ. Πέτρου. Για το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (2013)