Αρ. 59. H ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕ THN ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2013

του Π. Προδρομίδη. Για το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2013)