Αρ. 61. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

των Ε. Αθανασίου και Α. Κουτρούλη. Για το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (2016)