Αρ. 63. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

της Ερευνητικής Ομάδας του ΚΕΠΕ με συντονιστές τους Ε. Αθανασίου, Π. Βλάμη, Β. Λυχναρά (2016)