ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Αρ. 01. ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

B. Kayser, K. Thompson, σε συvεργασία με τoυς R. Vaternelle και Β. Κούκη. (Κυκλοφόρησε και στην αγγλική και γαλλική.) 1964.