Αρ. 01. ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γράφτηκε από τον  Κατηγορία ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

B. Kayser, K. Thompson, σε συvεργασία με τoυς R. Vaternelle και Β. Κούκη. (Κυκλοφόρησε και στην αγγλική και γαλλική.) 1964.