Αρ. 12. ΚΑΠIΤΑΛIΣΜΟΣ, ΣΟΣIΑΛIΣΜΟΣ ΚΑI ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

Γράφτηκε από τον  Κατηγορία ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

J.A. Schumpeter (μετάφραση του έργου του 1942). 1972.