Αρ. 19. ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΔIΑΡΘΡΩΤIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΓIΑ ΤΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΚΑI ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Γράφτηκε από τον  Κατηγορία ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μελετητικής Ομάδας. 1996.