Αρ. 20. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡIΟ '96: ΔIΑΡΘΡΩΤIΚΕΣ ΠΟΛIΤIΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑI ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γράφτηκε από τον  Κατηγορία ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μελετητικής Ομάδας. Τρεις τόμοι. 1997.