28 Ιουνίου 2019

Κατηγορία ΝΕΑ
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019
Κυκλοφόρησε το τετραμηνιαίο περιοδικό του ΚΕΠΕ "Οικονομικές Εξελίξεις" το οποίο είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας. (τεύχος 39 - 2019)...
 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠΕ ΕΤΟΥΣ 2019...
 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 1521 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2. παρ. 2 ΤΟΥ ΠΔ 94/2000. (Έντυπο Αίτησης)    Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 8η Απριλίου 2019....

25 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία ΝΕΑ
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019
Κυκλοφόρησε το τετραμηνιαίο περιοδικό του ΚΕΠΕ "Οικονομικές Εξελίξεις" το οποίο είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας. (τεύχος 38 - 2019)...
Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ, 2015. (Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Προδρομίδης. Συντονιστές επιμέρους μελετών/παραδοτέων: Φ. Οικονόμου, Π. Προδρομίδης, Γ. Σκίντζη, Π. Λάππας.) ...
 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 1498 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2. παρ. 2 ΤΟΥ ΠΔ 94/2000. (Έντυπο Αίτησης)    Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 8η Μαρτίου 2019....

26 Οκτωβρίου 2018

Κατηγορία ΝΕΑ
Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018
Κυκλοφόρησε το τετραμηνιαίο περιοδικό του ΚΕΠΕ "Οικονομικές Εξελίξεις" το οποίο είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας. (τεύχος 37 - 2018)...