ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (1962 – 1979)

Αρ. 35. PATTERNS OF GOVERNMENT REVENUE AND EXPENDITURE IN DEVELOPING COUNTRIES AND THEIR RELEVANCE TO POLICY

P.C. Afxentiou. 1979.

Αρ. 34. ΕΠIΠΤΩΣΕIΣ ΣΤΟ ΕΓΧΩΡIΟ ΕIΣΟΔΗΜΑ, ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑI ΣΤIΣ ΤIΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜIΣΜΑΤΟΣ

Φ.I. Δρύμη. 1979.

Αρ. 33. THE BALANCE OF PAYMENTS, EXCHANGE RATES, AND ECONOMIC POLICY: A SURVEY AND SYNTHESIS OF RECENT DEVELOPMENTS

P.R. Allen, P.B. Kenen. 1978.

Αρ. 32. SPLINE FUNCTIONS FITTED BY STANDARD REGRESSION METHODS

D.B. Suits, A.Mason, L. Chan. 1977.

Αρ. 31. OIKONOMETΡIΚΗ ΑΝAΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔIΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡIΣΜΟΥ

Γ.Ν. Παρασκευόπoυλoυ. 1981.

Αρ. 30. ΣΥΣΤΗΜΑ LIΝΚ

L.R. Klein. 1980.

Αρ. 29. ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΔIΑΤΑΡΑΧΗΣ

Π.Γ. Κoρλίρα. 1977.

Αρ. 28. ASPECTS OF INCOME DISTRIBUTION IN GREECE

T.P. Lianos, Κ.P. Prodromidis. 1974.

Αρ. 27. Ο ΦΟΡΟΣ ΕΠI ΤΗΣ ΠΡΟΣΤIΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞIΑΣ

C.S. Shoup. 1975.

Αρ. 26. FORECASTING AGGREGATE CONSUMER EXPENDITURE IN GREECE: A LONG-RUN ANALYSIS

K.P. Prodromidis. 1973.