Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 32. SPLINE FUNCTIONS FITTED BY STANDARD REGRESSION METHODS

Κατηγορία ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (1962 – 1979)

D.B. Suits, A.Mason, L. Chan. 1977.