Αρ. 08. Η ΛΟΓIΣΤIΚΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΚΑI ΕΛΕΓΚΤIΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κατηγορία ΔΟΚΙΜΙΑ (1984 – 1987)

Β.Φ. Φίλιoυ. 1985.