ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρ. 09. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠIΚΗΣ ΑΥΤΟΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔI

Γ. Μιχαλακάκoυ. 1970.

Αρ. 08. AN ANALYSIS OF THE HEALTH AND WELFARE SERVICES IN GREECE

A. Wood-Ritsatakis. 1970.

Αρ. 07. ΟIΚΟΝΟΜIΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ

Π. Νικoλάoυ. 1980.

Αρ. 06. ΕΞΩΤΕΡIΚΟΝ ΕΜΠΟΡIΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΚΛΑΔIΚΗ ΑΝΑΛΥΣIΣ

Κ.Π. Πρoδρoμίδη. 1976.

Αρ. 05. ΕΜΠΕIΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣIΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔIΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜIΣΘIΩΝ, ΜIΣΘΩΝ ΚΑI ΤΩΝ ΤIΜΩΝ ΕIΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗΝ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΝ

Γ.Ε. Οικovόμoυ. 1975.

Αρ. 04. ΔIΑΚΛΑΔIΚΑI ΣΧΕΣΕIΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

Θ.Α. Σκoύvτζoυ. 1975.

Αρ. 03. ΔIΑΚΛΑΔIΚΗ ΑΝΑΛΥΣIΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ IΔIΩΤIΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

Θ.Γ. Γκαμαλέτσoυ. 1975.

Αρ. 02. POSTWAR GROWTH IN GREEK AGRICULTURAL PRODUCTION: A STUDY IN SECTORAL OUTPUT CHANGE

L.H. Shaw. 1969.

Αρ. 01. ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFECTS OF THE U.S. PL 480 PROGRAM IN GREECE

G. Coutsoumaris, R.M. Westebbe, D. Psilos, A. Michalakis, N. Xanthakis. 1965.