Αρ. 09. A GOAL PROGRAMMING MODEL FOR RESOURCE ALLOCATION IN THE SCHOOL SYSTEM OF GREECE

Κατηγορία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

J.C. Papageorgiou. 1976.