Αρ. 15. ΕΡΓΑΣIΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕIΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜIΚΟ ΠΛΑIΣIΟ ΚΑI ΟI ΣΥΛΛΟΓIΚΕΣ ΔIΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕIΣ

Κατηγορία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θ.Κ. Κατσαvέβα. 1981.