Αρ. 10. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕIΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1980-1983

I.Ε. Σαμoυηλίδη. 1982.