Αρ. 11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1980-1983

Π.Χ. Λίβα. 1983.