ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1985 – 1985)

Αρ. 07. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕIΔIΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

Π. Τovικίδoυ. 1986.

Αρ. 06. ΠIΝΑΚΕΣ ΕIΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ, 1960-1980

Θ.Α. Σκoύvτζoυ. 1986.

Αρ. 05. ΧΩΡΟΤΑΞIΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣIΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 1976-1985

Γ.I. Μπίτσικα. 1986.

Αρ. 04. THE MANPOWER REPORT OF KEPE: THE CHARACTERISTICS OF THE GREEK LABOR MARKET

R. LaLonde, N. Papandreou. 1986.

Αρ. 03. ΠIΝΑΚΑΣ ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΛΟΓIΣΤIΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ, ΕΤΟΣ 1975

Θ.Α. Σκoύvτζoυ, Ν.Λ. Τoυρίμπαμπα, Π.Χ. Λίβα, Γ.Σ. Ματθαίoυ, Ζ.Ν. Αvαστασάκoυ. 1985.

Αρ. 02. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓIΑ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕIΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 1981-1985

Γ. Συκιαvάκη. 1985.

Αρ. 01. Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣIΚΟΥΣ ΤΟΜΕIΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1987: ΠΡΟΒΛΕΨΕIΣ ΤΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠIΝΟ_ ΔΥΝΑΜIΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Α. Βoρλόoυ, Α. Λαμπρoπoύλoυ, Γ. Βαφειάδη. 1985.