Αρ. 02. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓIΑ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕIΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 1981-1985

Κατηγορία ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1985 – 1985)

Γ. Συκιαvάκη. 1985.