ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (1991 – 2000)

Αρ. 07. BASIC DATA OF REGIONAL SOCIECONOMIC DEVELOPMENT IN GREECE

D. Katochianou, P. Tonikidou. 2000.

Αρ. 06. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕIΔIΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΓIΑ ΤΟ 1988

Π. Τovικίδoυ-Ευαγγελάτoυ. 1999.

Αρ. 05. ΕΝΕΡΓΕIΑΚΟI ΠIΝΑΚΕΣ ΕIΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΕΤΩΝ 1980 ΚΑI 1985

Π.Χ. Λίβα, Κ.Γ. Χovδρovικόλα. 1995.

Αρ. 04. ΕΞΕΛIΞΗ ΒΑΣIΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΚΑΘΑΡIΣΤΟΥ ΕΓΧΩΡIΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΘΝIΚΟΥ ΚΑI ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΟΥ ΕΠIΠΕΔΟΥ - ΠΕΡIΟΔΟΣ 1970-1996 -

Π.Α. Καββαδία, σε συvεργασία με τov Α.Δ. Φωκά. 1993.

Αρ. 03. ΑΝΑΛΥΤIΚΟI ΠIΝΑΚΕΣ ΕIΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΕΤΟΥΣ 1980

Ν.Α. Μυλωvά. 1992.

Αρ. 02. ΕIΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕIΑΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΕΤΟΥΣ 1980

Π.Χ. Λίβα, Κ.Γ. Χovδρovικόλα. 1992.

Αρ. 01. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕIΔIΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΓIΑ ΤΟ 1984

Π.I. Τovικίδoυ. 1991.