Αρ. 07. BASIC DATA OF REGIONAL SOCIECONOMIC DEVELOPMENT IN GREECE

Κατηγορία ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (1991 – 2000)

D. Katochianou, P. Tonikidou. 2000.