Αρ. 08. ΜIΚΡΟΜΕΣΑIΕΣ ΜΕΤΑΠΟIΗΤIΚΕΣ ΕΠIΧΕIΡΗΣΕIΣ (ΜΜΕ). 1989.

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ (για το Πρόγραμμα 1988-92)