ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1976-1980

Αρ. 28. Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΕΞΕΛIΞΕIΣ ΚΑI ΘΕΩΡΗΣΕIΣ. 1978.

Αρ. 27. ΕΠIΠΤΩΣΕIΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤIΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ. 1978.

Αρ. 26. ΕΜΠΟΡIΚΗ ΝΑΥΤIΛIΑ. 1976.

Αρ. 25. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜIΣΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓIΑΣ. 1976.

Αρ. 24. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓIΑ – ΕΤΟIΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ. 1976.

Αρ. 23. ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΠΡΟΝΟIΑ. 1976.

Αρ. 22. ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΑΣΦΑΛIΣΗ. 1976.

Αρ. 21. ΕΜΠΟΡIΟ-ΔIΑΚIΝΗΣΗ. 1976.

Αρ. 20. ΣIΔΗΡΟΔΡΟΜIΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. 1976.

Αρ. 19. ΦΥΤIΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. 1976.