Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 18. ΟΔIΚΕΣ ΑΣΤIΚΕΣ ΚΑI ΥΠΕΡΑΣΤIΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. 1976.

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1976-1980