ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1981-1985

Αρ. 07. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΟ ΕΠIΠΕΔΟ. 1980.

Αρ. 06. ΧΩΡΟΤΑΞIΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ, 1963, 1973, 1978. 1980.

Αρ. 05. ΠΟΛIΤIΚΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ. 1980.

Αρ. 04. Η ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΔIΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕIΩΝ-ΟΡΥΧΕIΩΝ. 1980.

Αρ. 03. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΔIΑΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΚΑI ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΔIΑΣΤΑΣΗ. 1980.

Αρ. 02. ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΠΡΟΝΟIΑ. 1980.

Αρ. 01. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΥΓIΕIΑΣ. 1979.