Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 04. Η ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΔIΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕIΩΝ-ΟΡΥΧΕIΩΝ. 1980.

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1981-1985