Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 02. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞIΣ. 1966.

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1966-1970

Α.Α. Κιvτή.