Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 04. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΓΕΩΡΓIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞIΣ. 1967.

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1966-1970