Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 05. ΕIΣΗΓΗΣΕIΣ ΕΠI ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜIΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 1967.

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1966-1970