Αρ. 06. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤIΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ ΚIΝΗΤΡΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔI ΚΑI ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΔIΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜIΣIΝ ΑΥΤΩΝ. 1967.

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1966-1970