Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 07. Η ΕΛΛΗΝIΚΗ ΑΛIΕIΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑI ΠΡΟΟΠΤIΚΑI ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ. 1968.

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1966-1970