ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. 24. ΧΩΡΟΤΑΞIΚΑI ΚΑI ΠΟΛIΤIΣΤIΚΑI ΑΠΟΨΕIΣ ΤΟΥ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 1972.

Αρ. 23. ΦΥΤIΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. 1972.

Αρ. 22. ΥΔΑΤIΝΟI ΠΟΡΟI. 1972.

Αρ. 21. ΥΓΕIΑ. 1972.

Αρ. 20. ΤΗΛΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΚΑI ΚΑI ΤΑΧΥΔΡΟΜIΚΑI ΥΠΗΡΕΣIΑI. 1972.

Αρ. 19. ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑ. 1972.

Αρ. 18. ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΤΟΥ ΦΥΣIΚΟΥ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 1972.

Αρ. 17. ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΤΟΥ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ. 1972.

Αρ. 16. ΠΟΛΕΟΔΟΜIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣIΣ. 1972.

Αρ. 15. ΜΕΤΑΛΛΕIΑ-ΟΡΥΧΕIΑ. 1972.