ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. 04. ΕΛΛΗΝIΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΟΥ. 1972.

Αρ. 03. ΕΔΑΦIΚΟI ΠΟΡΟI. 1972.

Αρ. 02. ΓΕΩΡΓIΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΑI. 1972.

Αρ. 01. ΑΛIΕIΑ. 1971.