Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 12. ΘΕΣΜIΚΟΝ ΚΑI ΟΡΓΑΝΩΤIΚΟΝ ΠΛΑIΣIΟΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓIΑΣ. 1972.

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ