Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 01. FEASIBILITY STUDY OF A POTATO PROCESSING INDUSTRY IN GREECE: PRELIMINARY REPORT

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (1972 – 1974)

1972.