Αρ. 04. ΟI ΕΛΛΗΝIΚΟI ΟIΝΟI ΠΟIΟΤΗΤΟΣ (V.Q.P.R.D.) ΕIΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΤΗΣ ΕΟΚ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (1972 – 1974)

I.Β. Πετρώφ, Κ.Μ. Τζωρτζάκη. 1973.