Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 05. MODULAR HOUSING: FEASIBILITY OF INΤRODUCING A MODULAR HOUSING SYSTEM IN GREECE

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (1972 – 1974)

A. Pangalou. 1973.