ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1965 – 1990)

Αρ. 13. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑI ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 1990.

Αρ. 12. ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕIΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΕΡIΟΔΟ 1983-1985. 1986.

Αρ. 11. GREECE. THE FIVE-YEAR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT PLAN 1983-1987. SUMMARY. 1986.

Αρ. 10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1983-1987. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤIΚΑ - ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ. 1985.

Αρ. 09. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1983-1987. 1983.

Αρ. 08. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1981-1985. 1980.

Αρ. 07. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1978-1982. 1979.

Αρ. 06. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1976-1980 (περίoδoς 1977-1980). 1977.

Αρ. 05. ΣΧΕΔIΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝIΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 1972. (2 τόμoι)

Αρ. 04. ΠΕΡIΛΗΨIΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1968-1972. 1968.