Αρ. 07. ΟIΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝIΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ARTEMIA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

I. Καστρίτση-Καθαρίoυ, Β. Κιoρτσή. 1985.