Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 12. ΜΕΛΕΤΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠIΚΟIΝΩΝIΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡIΟΔΟ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Γ. Κoκκιvάκη. 1985.