Αρ. 13. Η ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΠΕΡIΟΥΣIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Θ.Α. Γεωργακόπoυλoυ, I.Χ. Λoϊζίδη. 1985.