Αρ. 17. ΣΤΡΑΤΗΓIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑIΡIΣΤIΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓIΑ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Μ. Νικoλιvάκoυ, Γ. Γκέκoυ, Π. Παρασκευαΐδη. 1986.