Αρ. 18. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔIΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΟΤΡΑIΩΝ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΩΝ ΚΑI Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕ?ΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Α. Τσαυτάρη, Δ. Ρoυπακιά. 1986.