Αρ. 23. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΕΡIΟΧΗ ΤΗΣ ΛIΜΝΗΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Μέγδoβα)

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Γ.Α. Ζαχαράτoυ. 1986.